Forsvaret

TK Trafikkskole (TKT) fornyet høsten 2019 avtalen med Forsvaret. TKT ble valgt til å levere førerkort og kurstjenester for forsvarets personell på 5 av forsvarets operative slokasjoner de neste 4 årene. Forsvaret er en viktig kunde og samarbeidspartner for TK Gruppen og avtalen med det norske forsvaret befester TKT’s posisjon i Norge.