NLF – Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet. Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas. For å påvirke internasjonalt er NLF også medlemmer av International Road and Transport Union (IRU) og Nordic Logistics Association (NLA).

NLF har ca. 4 000 medlemmer som representerer ca. 15 000 lastebiler. NLF er landsdekkende, med fylkesavdelinger, regioner og lokalavdelinger. Hovedkontoret ligger i Oslo og forbundet har 7 regioner med avdelingskontorer. Aktive tillitsvalgte jobber for medlemmenes ve og vel, samt 54 kollegahjelpere. 

Kontaktperson – Geir A. Moe
Hjemmeside – lastebil.no

TKG Tjenester
TK Gruppen er en av NLF’s hovedsamarbeidspartnere og leverer bl.a førerkort, kurs og rådgivningstjenester til NLF’s medlemmer. TK Gruppen og NLF jobber også tett sammen mot et felles mål for profesjonalisering og bærekraftig utvikling av transportnæringen i Norge.