TK Gruppen fornyer samarbeidet med If!

TK Gruppen har gjennom Transportkompetanse Haugesund AS i flere år hatt et nært og godt samarbeid med If Forsikring. Dette omfatter skade- og trafikksikkerhetsforebyggende arbeid.


«Gjennom produktet «If Transportkompetanse» jobber vi tett sammen med våre felles kunder. Målsettingen er å sette trafikksikkerhet og skadeforebygging på agendaen, redusere antall skader og skadeutbetalinger, samt ivareta internkontrollen knyttet til kjøre-/hviletid og arbeidstid» sier Daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS, Yngve Furseth.

Se kildebildet

Begge selskapene er også hovedsamarbeidspartner med Norges Lastebileierforbund – NLF, som har temaet øverst på dagsorden. Sammen med sine medlemmer jobber de systematisk for å redusere antall skader og uhell i bransjen. Foruten de menneskelige påkjenningene, fører også høy skadefrekvens til store kostnadsmessige konsekvenser for aktørene i næringen.

«Det at If velger å fornye samarbeidsavtalen i ytterligere 3 år bekrefter vår posisjon som en ledende nasjonal kompetanseaktør innen transport-, logistikk og entreprenørbransjen. Vår visjon er «Trafikksikkerhet og Verdiskaping gjennom Kompetanse» og vi ønsker å jobbe tett sammen med If Forsikring om utvikling av skadeforebyggende produkter. Dette skal bidra til at ulykker med tunge kjøretøy på norske veier reduseres», sier Forretnings- og Markedsutvikler i TK Gruppen Svein Ove Vetrhus.

For mer informasjon kontakt:

Svein Ove Vetrhus Forretnings- & Markedsutvikler TK Gruppen Tlf: 952 11 337 Mail: sov@tkgruppen.no  Yngve Furseth Daglig Leder Transportkompetanse Haugesund AS Tlf: 959 89 812 Mail: yngve@transportkompetanse.no