Volvo Trucks Norge

Den første Volvo-lastebilen så dagens lys i 1928. Siden den tid har Volvo utviklet seg til å bli den største produsenten av tunge lastebiler i Europa. Selskapet er kjent for sin pålitelighet. Den understrekes av tre kjerneverdier – kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn. Alle kjerneverdiene spiller en rolle i alt som gjøres.

Kontaktperson – Karstein Ahlin
Hjemmeside – volvotrucks.no

Samarbeid og tjenester:
TK Gruppen har i flere år samarbeidet tett med Volvo og bl.a levert Volvo Sjåføropplæring i forbindelse med nybilleveranser. Selskapene har også samarbeidet om utvikling av produkter og tjenester som underbygger Volvo’s kjerneverdier og TK Gruppens visjon og som bidrar til økt trafikksikkerhet og verdiskapning for bransjen.