MEF – Region Vest

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2200 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

Kontaktperson Region Vest – Paul Olaf Bæraas
Hjemmeside – mef.no

Samarbeidspartner siden – 2019
Tjenester – Kurs og Rådgivning