«Fei for egen dør»

TK Gruppen sparker nå i gang HMS kampanjen «Fei for egen dør» Det er en holdningsskapende kampanje som skal sette fokus på oss selv som HMS ambassadører og rollemodeller på jobb og privat.

Trafikksikkerhet er en av bærebjelkene i TK Gruppens visjon. HMS saker relatert til dette skal være øverst på vår daglige agenda. Gjennom månedlige temaer vil vi sette fokus på viktige elementer som påvirker trafikksikkerhet i hverdagen. Selv om det jobbes målbevisst med HMS og Trafikksikkerhet i det daglige, viser statistikk at mange av oss glemmer oss ut og slurver spesielt når vi setter oss i bilen på veg hjem.

Dette ønsker vi å sette fokus på gjennom «Fei for egen dør» aksjonen. Skal vi være gode rollemodeller på jobb eller hjemme må vi først gå i oss selv for å kunne opptre troverdig i forhold til våre omgivelser. Vi ønsker også å ta dette budskapet videre ut mot våre kunder slik at vi sammen sørger for at kollegaer, venner og familie kommer trygt hjem hver dag.