TK Utrykning kjører blått!

TK Utrykning ble i mai 2020 etablert sammen med Tungbilskolen. Tungbilskolen er en del av TK Trafikkskole. Nå er det tre år siden tanken om et opplegg for å kurse folk i utrykningskjøring med tungbil ble etablert.

Har man førerkort for tunge kjøretøy, og kode 160 fra tidligere, kan vi tilby vedlikeholdskjøring med tungt kjøretøy, sier f.v. Bjørn Johan Haugen, daglig leder i Tungbilskolen, og Tor Halvorsen, daglig leder av TK Utrykning.

Tungbilskolen og TK Utrykning har lagt ned mye arbeid for å utvikle et konsept til utdanning og videreutvikling av sjåfører på tunge kjøretøy. Les hele historien på tungt.no.

Selskapet som er TK Trafikkskoles nye satsning samarbeider med Mosseregionen Interkommunale Brann og Redning (MIB) og ønsker å være en ledende aktør innen sikkerhet med tema utrykning. Dette innebærer at man i tillegg til kode 160, tilbyr vedlikeholdskurs med tungt kjøretøy.

I et samarbeide mellom MIB og Tungbilskolen AS, kan det også tilbys førerkortopplæring i klassene C / C1, kombinert med Kode 160. Dette vil gi sjåfører innen nødetatene et høyere sikkerhetsnivå ved utrykning med tyngre kjøretøy.

Ønsker du mer info om TK Utrykning? Kontakt Daglig leder Tor Halvorsen

Bilder og tekst er hentet fra artikkelen på tungt.no.