Trafikkofrenes dag

Trafikkofrenes dag

Hvert eneste år opplever vi at mennesker omkommer eller blir skadet i trafikken. Trafikkofrenes dag er en minnemarkering som setter fokus på trafikksikkerhet. Det skal være en støtte for trafikkskadde, pårørende og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker. Årets minnemarkering blir annerledes flere steder i landet i år på grunn av Covid-19. Mer informasjon finner du hos Trygg Trafikk.

Tenn et lys: På grunn av Covid-19 er det flere arrangement knyttet til minnemarkeringen som er avlyst. Vi oppfordrer til å spre budskapet digitalt og tenne et lys.

Historisk lave dødstall i trafikken

Vårt mål er å bidra til økt trafikksikkerhet hver eneste dag, og våre produkter og tjenester skal bidra til at nullvisjonen på norske veier oppnås. Hvert dødsfall og alle skader som kommer av trafikkulykker er en tragedie, men i 2020 var det historisk lave dødstall i trafikken. For første gang registreres det at under 100 personer er omkommet i trafikkulykker på norske veier. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til at tallene holder seg lavt i 2021 og årene fremover.

Vårt fokus på trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er en av bærebjelkene i TK Gruppens visjon. Gjennom månedlige temaer vil vi sette fokus på viktige elementer som påvirker trafikksikkerhet i hverdagen. Selv om det jobbes målbevisst med HMS og trafikksikkerhet i det daglige, viser statistikk at mange av oss glemmer oss ut og slurver spesielt når vi setter oss i bilen på veg hjem.

Her kan du lese om mobilbruk i bil

Her kan du lese om trafikk og rusmidler

Her kan du lese om dekk

Her kan du lese om bruk av bilbelte og løse gjenstander i kjøretøyet