Fart og føreforhold

Fart og føreforhold

Hver måned belyser vi vår «Fei for egen dør» kampanje knyttet opp mot trafikksikkerhet og bilkjøring. Målet med kampanjen er holdningsskapende arbeid internt. Ansatte i TK Gruppen ønsker å være gode representanter og belyse tiltak til økt trafikksikkerhet. Vi ønsker også å kunne bidra til økt fokus på HMS og trafikksikkerhet ut mot våre kunder og samarbeidspartnere.

Nå i vinterhalvåret er det skiftende føreforhold, og akkurat nå er vegene over hele landet preget av det kalde været. Det kan være utfordrende å kjøre på vinterføre. Vi ønsker å belyse dette tema opp mot fart og føreforhold i trafikken.

Skiftende føreforhold: Vi er inne i en tid med skiftende vær – og føreforhold. Kjøreturen kan være mer krevende, og vi anbefaler alle å tenke på fart og forhold.

Hovedregel for fart

Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted-, føre -, sikt – og trafikkforholdene, slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet.

Bevegelsesenergi øker fartsøkningen. Det vil si at dobbel fart betyr firedobbel bevegelsesenergi. Dobbel fart betyr altså fire ganger så lang bremselengde. Visste du at i 4 av 10 dødsulykker har for høy fart vært en medvirkende årsak til ulykken? I tillegg til dette er det slik at sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres vesentlig når farten overskrider 70 km/t. Dette gjelder uansett hvor kollisjonsikker bil du måtte ha!

Hva skjer når kulden setter inn?

Stadig leser vi om biler som mister kontrollen. Da kan vi spør oss selv; er det føret eller føreren? Når det er kaldt, frost og snø vil friksjonen være dårligere. Det vil si at vi som førere må kompensere ved å redusere farten. Ved glatt føre vil bremselengden bli betraktelig lengre enn ved bar vei uten frost eller is.

Avstand

Avstand måles i meter… nei sekund! Dette fordi det gir en korrekt margin som tar høyde for reaksjonstid og bremselengde ut fra fart. Avstand til forankjørende skal være minst 3 sekunder. Kjører du tyngre kjøretøy er det minst 5 sekunder.

Bakgrunn for avstand går på reaksjonstid + bremselengde

Når du kjører 80 km/t flytter du deg ca. 22 m/s. Normal reaksjonstid om du ikke sminker deg, taster på mobilen osv. vil være omtrent 1 sekund. Så starter bremsingen… 3 (5 sekund) er minimalt. Bremselengde på bil med sommerføre er ca. 32 meter, mens det på glatt føre er 128 meter.

I dag har vi mye teknologi og sikkerhet i kjøretøyene, hva innebærer dette?

Teknologi gjør oss kanskje bedre som førere. Likevel tar det vekk en del momenter som gjerne hjelper oss å være roligere, noe som igjen er viktig for å ikke miste kontroll. Vi må alltid huske på at de fysiske lover er like mye gjeldende nå som før. Husk at førerstøttesystemene er en god sikkerhet, likevel er det eneste vi kan gjøre å redusere fart for å ha kontroll, bedre veggrep og sikkerhetsmarginer. Det er små marginer mellom å ha kontroll og å miste kontrollen

Til slutt…

Når det gjelder underlag/føre, så sjekk friksjon, brems og velg fart etter forholdene. Dekk har også av stor betydning for sikkerheten. Pass på mønsterdybde og riktig lufttrykk – sjekk gjerne vårt tidligere innlegg om dekk.

En siste oppfordring er å passe godt på nå med varierende føre, det er bedre å komme litt for sent…