Månedens HMS-tema: Mobilbruk under kjøring

For mange står påskeferie for tur. Selv om påskeferien gjerne blir annerledes for noen i år, vet vi at mange velger å kjøre bil. Enten om du skal kjøre rundt i byen, til hytta eller over fjellet ønsker vi å minne om reglene for mobilbruk under kjøring. Dette er et tema vi har tatt opp før, men det er fremdeles like aktuelt.

Nye regler fra 2021

Vi synes det er gledelig at reglene har blitt strengere og bøtene høyere for mobilbruk i bilen. Fra 1. januar 2021 er det slik at man får 5000 kr i bot og prikker for ulovlig bruk av mobilen under kjøring. Er det verdt det? Selve straffen alene bør ikke være motivasjon for å legge ned mobilen. Det er nemlig slik at flesteparten av trafikkulykker skjer fordi føreren er uoppmerksom. Så en klar oppfordring fra oss er å legge ned mobilen, og tenk på medpassasjerer og myke trafikanter der ute. Ta vare på deg selv og andre!

Last ned hele presentasjonen vår om mobilbruk:

Månedens HMS-tema

HMS-temaene våre er holdningsskapende kampanjer som skal sette fokus på oss selv som HMS ambassadører og rollemodeller på jobb og privat.

Trafikksikkerhet er en av bærebjelkene i TK Gruppens visjon. HMS saker relatert til dette skal være øverst på vår daglige agenda. Gjennom månedlige temaer vil vi sette fokus på viktige elementer som påvirker trafikksikkerhet i hverdagen. Selv om det jobbes målbevisst med HMS og Trafikksikkerhet i det daglige, viser statistikk at mange av oss glemmer oss ut og slurver spesielt når vi setter oss i bilen på veg hjem.

Dette ønsker vi å sette fokus på gjennom «Fei for egen dør» aksjonen. Skal vi være gode rollemodeller på jobb eller hjemme må vi først gå i oss selv for å kunne opptre troverdig i forhold til våre omgivelser. Vi ønsker også å ta dette budskapet videre ut mot våre kunder slik at vi sammen sørger for at kollegaer, venner og familie kommer trygt hjem hver dag.