Månedens HMS-tema: Blindsone og kommunikasjon

Månedens HMS-tema

Hver måned publiserer vi holdningsskapende kampanjer som skal sette fokus på oss selv som HMS. For oss er dette viktig både eksternt og internt.

Trafikksikkerhet er en viktig bærebjelke i vår visjon. Tema knyttet til nettopp dette skal stå høyt og være øverst på vår daglige agenda. Vi skal være gode rollemodeller både på jobb og privat. Vi må begynne med oss selv, og vi ønsker å bidra til at alle rundt oss tar gode valg når det kommer til HMS og trafikksikkerhet.

Blindsone og kommunikasjon

Månedens tema er blindsone og kommunikasjon. Selv om vi går mot lysere tider og gjerne føler vi får bedre sikt i trafikken må vi alltid huske på blindsone. Dette er nemlig området rundt kjøretøyet som vi ikke kan se.

Blindsone er gjerne noe som er kjent for sjåfører som kjører tyngre kjøretøy. Vi oppfordrer likevel alle som kjører lette kjøretøy om å bli mer bevisst og forstå utfordringene rundt store kjøretøy.

Kommunikasjon – hvordan kommunisere i trafikken?

Kommunikasjon er en måte for oss mennesker å formidle ideer og informasjon, samt å dele våre tanker med andre. Dette er ikke like lett i trafikken. Noen gode regler er å holde avstand til andre, bruke speil og sjekke egen blindsone. Hvor er blindsonene?

Hensyn til større kjøretøy

  • Tenk at du skal se sjåføren i tyngre kjøretøy
  • Legger du deg inn foran skal du se kjøretøy i innerspeil
  • Ligg med avstand bak, slik at sjåføren kan se deg i speil ved svingning
  • Vær spesielt varsom på høgre side, her er det vanskelig for sjåføren å oppdage deg
  • En god regel er at når du ser sjåføren i speilet kan vedkommende se deg!
Se hele vår presentasjon med mer informasjon om månedens HMS-tema