Årets fagsamling en kjempesuksess!

Årets fagsamling i Haugesund ble en kjempesuksess! 😎👏✨

Over 300 deltakere bekreftet at dette er noe bransjen ønsker og trenger. Det var mange blide og fornøyde fjes å se under årets fagsamling og tilbakemeldingen var at dette var den beste «ever». Tusen takk👏♥️

For alle våre ansatte startet samlingen på fredagen med faglige samlinger på Kompetansehuset etterfulgt av foredrag med TV2-pastoren Egil Svartdahl. Tema her var blant annet realisering av drømmer og mål gjennom selvledelse og egenutvikling. Dagen ble avsluttet sammen med kunder og samarbeidspartnere på Høvleriet med god mat og drikke, musikk og mingling.

På lørdagen presenterte TK Gruppen sine sine spennende nysatsninger, TK Dashboard og TK Utrykning som fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Årets tema for fagsamlingen var «Det grønne skiftet» hvor det ble presentert ulike erfaringer, muligheter og utfordringer for transport og entreprenørbransjen knyttet til vedtatte utslippsmål. Felles for alle aktørene og den klare tilbakemeldingen til panelets politikere, Bård Hoksrud og Terje Halleland – Frp, var at en trenger forutsigbare rammevilkår og at dagens fokus på elektriske løsninger kanskje ikke bidrar i stor nok grad til at bransjen når sine mål, og da spesielt langtransporten. Her ble bl.a biodiesel på kort sikt og hydrogen på lengre sikt, nevnt som bedre alternativer, men hvor virkemiddelapparatet ikke i like stor grad er tilpasset disse løsningene.

Etter paneldebatten samlet deltakerne seg til nettverksbygging og mingling i teltet på kaien ved Maritim, hvor værgudene atter en gang spilte på lag. Ikke en fagsamling i Haugesund uten fint vær. Dagen ble avsluttet sosialt med teltfest hvor bl.a Svein Ove Vetrhus, hedret og takket Reidar Skeie i Hustvedt & Skeie Transport som den første kunden i TK Gruppen’s historie og som la grunnlaget for TK Gruppens eksistens.

Kvelden ble avsluttet med konsert av bandet Rotlaus, som tok stemningen til nye høyder.

TK Gruppen ønsker å takke alle som bidro til at samlingen ble en suksess og ønsker vel hjem og velkommen tilbake i 2022.