Asfalt Remix

Asfalt Remix AS ble stiftet i 1995, og har opparbeidet solid erfaring innen fresing av asfalt og betong. Vi jobber over hele Norge og utfører oppdrag for stat, kommune, private entreprenører/asfaltfirmaer og de stor riksentreprenørene.

Vi har opparbeidet oss et …

Tenden Transport

Thor Tenden Transport AS har 23 laste- og distribusjonsbilar som handsamar kundar i Sogn & Fjordane og Møre syd for Storfjorden. Det er dagleg distribusjon og henting av gods i desse områda.

Gods for utgåande trafikk er typisk ferdigvarer av …

NCG – Nordic Concrete Group

Nordic Concrete Group AS ble etablert i 2017 som en fusjon av betongvirksomhetene til Ølen Betong Gruppen og KB-Gruppen. NCG konsernet har eierinteresser i over 50 betongstasjoner i Norge og er med det den største betongprodusenten i landet. Virksomheten er …

Transferd

Transferd er eit transport- og logistikkselskap, som løyser dei transportbehova du har. Dei tilbyr tenester innanfor eit vidt spekter av transportsegment.

Gjennom kontora sine som er spredt over eit stort geografisk område har dei kunnskap og materiell som gier at …

Ørland Transport

Johannes Ørland startet i 1928 med én lastebil, mye pågangsmot og stor tro på framtida. Siden den gang har Ørland Transport hatt en jevn vekst i oppdragsmengde og kundemasse. I dag er ØT en topp moderne transportbedrift med et variert …

NAV

Flere av TK Gruppens selskaper har rammeavtaler og leverer tjenester til NAV. Dette er i hovedsak førerkort på tungbil og Etter-og videreutdanningskurs, såkalte YSK kurs. Alle våre trafikkskoler er i dag leverandører av tjenester til det offentlige gjennom NAV som …