Forsvaret

TK Trafikkskole (TKT) fornyet høsten 2019 avtalen med Forsvaret. TKT ble valgt til å levere førerkort og kurstjenester for forsvarets personell på 5 av forsvarets operative slokasjoner de neste 4 årene. Forsvaret er en viktig kunde og samarbeidspartner for TK …

NAV

Flere av TK Gruppens selskaper har rammeavtaler og leverer tjenester til NAV. Dette er i hovedsak førerkort på tungbil og Etter-og videreutdanningskurs, såkalte YSK kurs. Alle våre trafikkskoler er i dag leverandører av tjenester til det offentlige gjennom NAV som …