Kontakt
TK Gruppen

Besøksadresse:
Kvitsøygata 1
5537 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2116,
5504 Haugesund

971 02 242 / post@tkgruppen.no

tkgruppen.no

Olav Anders Stople
Adm. direktør TK Gruppen

E-post: olav.anders@tkgruppen.no
Tlf: 977 64 155

Svein Ove Vetrhus
Forretnings- & Markedsutvikler

E-post: sov@tkgruppen.no
Tlf: 952 11 337

Marith Hagland
Marked- & kommunikasjonsansvarlig

E-post: marith@tkgruppen.no
Tlf: 483 60 219

Therese Hylland
Regnskapsmedarbeider
Transportkompetanse

Besøksadresse:
Kvitsøygata 1
5537 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2116,
5504 Haugesund

971 02 242 / post@transportkompetanse.no

transportkompetanse.no

 

Yngve Furseth
Daglig leder

E-post: yngve@transportkompetanse.no
Tlf: 918 38 068

Bjørn Arne Steinsland
Leder kursavdeling

E-post: bas@transportkompetanse.no
Tlf: 483 27 405

Anders Utbjo
Leder konsulentavdeling

E-post: anders@transportkompetanse.no
Tlf: 918 78 421

TK Trafikkskole

Besøksadresse:
Kvitsøygata 1
5537 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2116,
5504 Haugesund

971 02 242 / post@transportkompetanse.no

tktrafikkskole.no

Torleif Vestre
Daglig leder TK Trafikkskole / Haugaland Transportskole

E-post: tv@tktrafikkskole.no
Tlf: 959 89 812

Bjørn Johan Haugen
Daglig leder Tungbilskolen

E-post: bjorn.johan@tungbilskolen.no
Tlf: 954 74 765

Trond Rasmussen
Daglig leder Halaas Trafikkskole

E-post: trond@halaasts.no
Tlf: 958 63 449

Geir Olav Mandt
Daglig leder Åsane Trafikkskole

E-post: go.mandt@asane-trafikkskole.no
Tlf: 971 84 707

Gunnar Aardalsbakke
Daglig leder Forus Storbilskole

E-post: gunnar@forusstorbilskole.no
Tlf: 970 80 153

Tor Halvorsen
Daglig leder TK Utrykning

E-post: —
Tlf: —

Digit Nord

482 77 540 / anders@digitnord.no

www.digitnord.no

Anders Nordermoen
Daglig leder