Visjon

«Trafikksikkerhet og verdiskapning gjennom kompetanse»

Våre verdier handler om mennesker i samhandling.  Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og skal være de mest kompetente og motiverte i bransjen. Vi skal møte våre omgivelser med stolthet, entusiasme og engasjement. Sammen med kunder, bransjeaktører og myndigheter skal vi bidra til økt omdømme og profesjonalisering av entreprenør-, logistikk- og transportnæringen. 

Våre tjenester og produkter skal bidra til økt sikkerhet og at 0-visjonen på norske veier oppnås. Vi skal jobbe med forebyggende- og holdningsskapende arbeid. Hovedfokus skal være på samspill mellom mennesker, kjøretøyer og maskiner for redusert risiko og færre ulykker.  

Gjennom å levere nyskapende og markedstilpassede løsninger, produkter og tjenester, skal vi bidra til økt menneskelig og materiell verdiskapning. 

Våre kunder skal alltid være i fokus. Vi skal lytte til kundens synspunkter og behov. Sammen skal vi finne de beste løsningene. Å skape resultat og merverdi for våre kunder er vår største oppgave. 

MISJON
«Vi skal være kundens førstevalg fordi vi har kompetente medarbeidere som leverer nyskapende løsninger for økt trafikksikkerhet, verdiskapning og konkurransekraft. Vi skal jobbe aktivt med samarbeidspartnere, bransjeforeninger og myndigheter for bedring av bransjens rammevilkår.» 

VÅRE VERDIER 

Tillit
Basisen i vår virksomhetsutøvelse skal tuftes på gjensidig tillit og respekt for våre omgivlelser. Vi skal fremstå som «hel ved» i alt vi foretar oss. Vi skal være ydmyke, åpne og inkluderende overfor kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Det skal være stor takhøyde og vi skal respektere andres meninger og synspunkter. 

Kvalitet
Kvalitet og kompetanse er vårt varemerke og konkurransefortrinn. Vi skal alltid streve etter å levere beste kvalitet i alt vi foretar oss. Dette gjelder like mye internt som eksternt. Det innebærer også at vi skal avklare krav og forventninger og gjøre vårt beste for at avtalte mål nås. Vi skal systematisk jobbe for å bli bedre.  

Stolthet
Vi skal utøve vårt arbeid med stolthet og glede. Vi skal være stolte av oss selv og det felleskapet vi tilhører, samt den tillit vi gis av våre kunder og samarbeidspartnere. Vår stolthet skal føre til indre motivasjon og et brennende engasjement for det vi driver med. Våre holdninger skal bidra til at våre omgivelser alltid får en positiv opplevelse hos oss. Vårt bidrag skal gjøre en forskjell. 

Samarbeid
Gjennom samarbeid og samhandling skal vi oppnå felles suksess. Vi jobber sammen som et lag og deler kunnskap.  Kollegaer, kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste mentorer. Vi skal alltid sette fellesskapets behov foran oss selv. Å samarbeide betyr også at vi bryr oss om hverandre. 

Ærlighet
Vi skal opptre ærlig og oppriktig i all vår fremferd. Ærlighet betyr også at vi skal gi oppriktige men konstruktive tilbakemeldinger til kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Vi skal kalle en «spade for en spade» og snakke til hverandre i stedet for om hverandre. Vi skal ikke love mer enn vi kan holde og strebe etter å gjøre som vi sier.