Referanser
NAV
Flere av TK Gruppens selskaper har rammeavtaler og leverer tjenester til NAV. Dette er i hovedsak førerkort på tungbil og Etter-og videreutdanningskurs, såkalte YSK kurs. Alle våre trafikkskoler er i dag leverandører av tjenester til det offentlige gjennom NAV som er en viktig kunde og samarbeidspartner for TK Gruppen.
Les mer
Neste