Våre selskaper
Transportkompetanse

Transportkompetanse Haugesund AS ble etablert i 2007 og er en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner for transport- logistikk og entreprenørbransjen i Norge.

Vårt overordnede mål er å aktivt bidra til effektiv, miljøvennlig og sikker drift for våre kunder, gjennom å bidra med kvalitetssikrede tjenester. Våre ansatte må hvert år gjennomgå intern kompetanseheving og kunnskapsdeling for å kunne bistå våre kunder på en god måte-

Ta kontakt med oss for en uforpliktet prat, og gi oss muligheten til å bidra for deg og din bedrift.

Besøk vår hjemmeside for mer info!

Klikk her for vår kursportal!

TK Trafikkskole

TK Trafikkskole er en av landets største trafikkskoler og har over 30 års erfaring fra førerkortopplæring. TK Trafikkskole tilbyr opplæring i alle klasser.

TK Trafikkskole AS inngår i TK Gruppen med base i Haugesund. Konsernet er en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner for transport- logistikk og entreprenørbransjen samt bil-leverandører i Norge.

Besøk vår hjemmeside for mer info!

Haugaland Transportskole

Haugaland Transportskole AS ønsker å fremstå som en moderne kjøreskole som skal ta vare på deg, ved at vi setter trivsel, miljø og deg som kunde i høysete. Som en kvalitetsikret bedrift ønsker vi å sette fokus på å gi våre kunder det beste opplæringstilbudet mulig. Det trenger vi din hjelp til.

Velkommen til et hyggelig opplæringsmiljø!

Besøk vår hjemmeside for mer info!

Digit Nord

Digit Nord er en leverandør av digitale tjenester til flere bransjer. Vi jobber i samarbeid med store selskaper i Norge for å utvikle styringsverktøy til transport, logistikk og entreprenørbransjen.

Vi leverer også webutviklingstjenester og har også mulighet til å bistå bedrifter i digitalisering med gode verktøy for bedrifter som ønsker å ligge et steg foran konkurrenten!

Besøk vår hjemmeside for mer info!

Halaas Trafikkskole

Halaas Trafikkskole AS er en fremoverlent trafikkskole og kurstilbyder med avdelinger i Møre og Romsdal, samt på Fosen. Vi tilbyr alt som du trenger av kurs og tjenester for å kunne ha et virke innen transport og anleggsvirksomhet. Vi ønsker å gi deg som kunde en effektiv og god opplæring slik at du når dine mål.

Vi legger vekt på et trivelig miljø med høy kunnskap, velkommen!

Besøk vår hjemmeside for mer info!

Tungbilskolen

Tungbilskolen er en del av TK Trafikkskole. Selskapet har som mål å gi den beste utdannelsen for framtidige yrkessjåfører. Vi tilbyr derfor alle former av kurs som yrkessjåfører har behov for. Yrkessjåfør kompetanse er en viktig bit av dette og vi har kurs både for nye sjåfører og etterutdanning for de som har minst 5 års erfaring fra yrket. Gjelder alle som utfører enten person- eller godstransport.

Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.

Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring hos oss!

Besøk vår hjemmeside for mer info!

TK Utrykning

Selskapet som er TK Trafikkskoles nye satsning,  ønsker i samarbeid med NORSK UTRYKNINGS FORUM Halvorsen å være en ledende aktør innen sikkerhet med tema utrykning. Dette innebærer at man i tillegg til kode 160, tilbyr vedlikeholdskurs med tungt kjøretøy.

I et samarbeide mellom NUF Halvorsen og Tungbilskolen AS, kan det også tilbys førerkortopplæring i klassene C / C1, kombinert med Kode 160. Dette vil gi sjåfører innen nødetatene et høyere sikkerhetsnivå ved utrykning med tyngre kjøretøy.

Dette kan tilbys som en pakkeløsning!

Kontakt oss på tor@tkutrykning.no eller tlf. 905 99 584

YSK AS

YSK AS ble opprettet i 2016.  Vi har kontor og undervisningslokaler på Steinkjer, men tilbyr kurs på flere steder i hele Trøndelag Vi er opptatt av å tilrettelegge kursene slik at hver enkelt kursdeltaker får riktig faglig kunnskap. Det å få riktig, faglig oppdatert, kunnskap er med på å skape trygghet og trivsel i det daglige arbeidet som yrkessjåfør.

På våre kurs får du teoretisk og praktisk oppfriskning og opplæring i sikker bruk av kjøretøy, konstruksjon og virkemåte.

Besøk vår hjemmeside for mer info!

Åsane Trafikkskole

Åsane Trafikkskole har siden 1985 vært en ledende aktør innenfor kjøreopplæring for alle tunge klasser, og kursvirksomhet knyttet til dette. Vi har etter hvert også utvidet virksomheten til også å gjelde kjøreopplæring for lette førerkortklasser med tilhørende kurs.

Vi har dyktige trafikklærere og instruktører som sikrer en god og riktig opplæring til konkurransedyktige priser. Vi har en moderne bilpark og holder til i lyse og trivelige lokaler i Arna (gamle Arna Bruk).

Vi kan tilby gunstige pakkepriser, dyktige trafikklærere og kursholdere, og et stort utvalg av kurs!

Besøk vår hjemmeside for mer info!

Forus Storbilskole

Forus Storbilskole ble etablert 1. Juli 2010. Forus Storbilskole har et tett samarbeid med Transportkompetanse Haugesund AS siden våren 2012, og i januar 2014 gikk de inn som deleier i selskapet.

Skolen sine ansatte har lang erfaring som trafikklærere og fra transportbransjen.  Bilparken til Forus Storbilskole er moderne og er av forskjellige kjøretøymerker.  Forus Storbilskole ønsker å være en skole der du som elev er i sentrum. Det er viktig for oss å respektere deg som elev for den du er.

Vi har som mål å gi deg en god og effektiv opplæring!

Besøk vår hjemmeside for mer info!

 

TK Lederskole

TK Lederskole tilbyr utdanning og rådgiving i ledelse av transport- og logistikkselskaper. Vår filosofi er at økt lederkompetanse gir økt sikkerhet og bedre lønnsomhet for bedrift og ansatte.

Enkelte kurs gjennomføres i samarbeid med NLF men er åpen for alle. Kurs gjennomføres primært i Oslo men kan også tilbys andre steder avhengig av interesse.

Selskapet tilbyr også i samarbeid med Hagland Finans en kalkylemodell for transportnæringen samt regnskaps- og økonomitjenester for transportbedrifter.

 

Hautra

HauTra Eiendom AS eier og drifter kontorbygget Kompetansehuset i Haugesund. Bygget ble ferdigstilt 2015. Bygget er et av regionens mest moderne bygg med tanke på drifts- og energiløsninger.

Kompetansehuset er et moderne og tidsriktig kontorbygg som i tillegg til å huse TK Gruppen, Transportkompetanse og Haugaland Transportskole leier lokaler til flere bedrifter innen forskjellige virksomhetsområder.

Transportkompetanse
TK Trafikkskole
Haugaland Transportskole
Digit Nord
Halaas Trafikkskole
Tungbilskolen
TK Utrykning
YSK AS
Åsane Trafikkskole
Forus Storbilskole
TK Lederskole
Hautra