Tjenester

TK Gruppens selskaper har et bredt spekter av tjenester og produkter rettet mot transport, logistikk og entreprenørbransjen.

Førerkort

TK Gruppen tilbyr et bredt utvalg av de fleste førerkortklasser samt relevante kurs knyttet til ervervelse av førerkort. Førerkorttjenesten leveres gjennom TK Trafikkskole via underliggende selskaper lokalisert sentralt sør for Trondheim. Våre Trafikkskoler har kompetente medarbeidere, hensiktsmessige lokaler og en moderne utstyrspark. Sjekk ut en av våre skoler i nærheten og se hva som tilbys.

Kurs

TK Gruppen tilbyr en rekke myndighetspålagte og kompetansegivende kurs gjennom flere av våre selskaper. Gjennom kvalitetssikrede tjenester kan vi gi den kunnskap og kompetanse som transport, logistikk- og entreprenørbransjen trenger for utøvelse av sin virksomhet. Se oversikt over hva vi tilbyr og hvor.

Rådgivning

TK Gruppen tilbyr flere typer rådgivende tjenester gjennom et bredt landsdekkende nettverk av kompetente konsulenter og selskaper. Vi hjelper din bedrift til en mer effektiv, lønnsom og sikker drift med fokus på myndighetspålagte krav samt økonomisk vekst og utvikling. Vi jobber kontinuerlig med utvikling og digitalisering av våre tjenester i tråd med kundens krav. Se oversikt over våre rådgivende tjenester.