Oversikt over førerkort

TK Gruppen tilbyr et bredt utvalg av de fleste førerkortklasser samt relevante kurs knyttet til ervervelse av førerkort. Førerkorttjenesten leveres gjennom TK Trafikkskole via underliggende selskaper lokalisert sentralt sør for Trondheim. Våre trafikkskoler har kompetente medarbeidere, hensiktsmessige lokaler og en moderne utstyrspark.


Selskap Sted Førerkortklasser Link