Vår kompetanse
– din trygghet

TK Gruppen er gjennom hel- og deleide selskap Norges største kompetanseleverandør til transport-, entreprenør- og logistikkbedrifter.

 Selskapet har 26 lokasjoner i Norge med hovedkontor i Haugesund. 
 
Siden oppstart i 2007 har gruppens opparbeidet seg et nettverk bestående av kunder i alle størrelser og samarbeidspartnere som gjør oss markedsledende. 
 
Vår overordnede målsetning er å levere komplette og innovasjonsskapende løsninger som bidrar til økt konkurransekraft og trafikksikkerhet for våre kunder. 
VÅR VISJON:
 
«Trafikksikkerhet og verdiskapning
  gjennom kompetanse.»         Les mer
Tjenester
Våre selskaper
Siste innlegg